Reklam

Reklam Alanı Boyut 1 Hafta 1 Ay
Ana Sayfa Slayt 1 640 x 365 px 70 250
Ana Sayfa Slayt 2 640 x 365 px 50 150
Ana Sayfa Slayt 3 640 x 365 px 30 100
Ana Sayfa Slayt 4 640 x 365 px 25 80
Ana Sayfa Slayt 5 640 x 365 px 15 50
Ana Sayfa Vitrin İlanları Alt 850 x 120 px 30 100
Ana Sayfa Acil İlanlar Alt 850 x 120 px 30 100
Ana Sayfa Güvenli E-Ticaret İlanları Alt 850 x 120 px 30 100
Ana Sayfa Son Eklenen İlanlar Alt 850 x 120 px 20 60
Ana Sayfa Mağazalar Alt 850 x 120 px 20 60
İlan Görüntülenme Sayfası Altı 728 x 90 px 70 200
İlan Görüntülenme Sayfası Profiller Altı 250 x 250 px 100 300
İlan Görüntülenme Sayfası Kutular (Adet) 150 x 85 px 50 150